Skip to main content

Wat is Pittige Jaren?

Wat is Pittige Jaren?

Pittige Jaren is een training voor ouders van jonge kinderen in de leeftijd van 3 tot en met 8 jaar. Het programma richt zich op het versterken van opvoedingsvaardigheden van ouders, en heeft als doel de band tussen ouders en kinderen te versterken. Op deze manier leren kinderen om te gaan met hun emoties en worden sociale vaardigheden versterkt. In wetenschappelijk onderzoek is het positieve effect van dit programma aangetoond in veel verschillende landen, waaronder Nederland.

Voor wie is Pittige Jaren geschikt?

De training is geschikt voor alle ouders die graag ondersteuning willen bij het opvoeden. Het programma richt zich op jonge kinderen die druk, dwars, of opstandig gedrag vertonen. Denk hierbij aan niet luisteren, boze buien, ruzie maken en over alles in discussie gaan.

Hoe ziet de training eruit?

De training bestaat uit 14 wekelijkse bijeenkomsten van 2 uur. Er is sprake van een vaste opbouw (piramide) die gezamenlijk doorlopen wordt. Aan de hand van bestaande videofragmenten komen de verschillende onderwerpen aan bod, waarbij er veel aandacht is voor de ontwikkeling van het kind. Daarnaast worden er veel ervaringen uitgewisseld en wordt er zowel tijdens de training als thuis door ouders geoefend.

Ervaringen van ouders

Alles wat je investeert krijg je terug...
Ook zeggen ouders vaak "de tijd die je in je kind investeert, komt later terug. Doordat je ze veel positieve aandacht geeft, wordt het een stuk gezelliger in huis".
Eigenlijk voor iedereen...
Ouders geven achteraf vaak terug dat ze niet hadden verwacht dat het zo leuk zou zijn en zo veel effect zou hebben. Veel ouders zien bij aanvang op tegen de hoeveelheid sessies, maar zeggen na afloop dat ze iedere ouder deze training zouden gunne
We genieten er allemaal van...
“De training heeft mij veel zelfvertrouwen gegeven in het opvoeden van mijn kind. De sfeer in huis is ontspannen en daar genieten wij allemaal van.”
Heb je vragen? Neem gerust contact op.