Skip to main content

Bewezen effectief

Pittige Jaren: een evidence-based oudertraining

Pittige Jaren (Incredible Years) is een van de weinige bewezen effectieve programma’s voor ouders van jonge kinderen die pittig gedrag laten zien. Zowel wereldwijd als in Nederland is de effectiviteit in meerdere wetenschappelijke studies onderzocht bij verschillende doelgroepen (ernstige of lichte problemen, hoog of laag opgeleid, diverse etnische achtergronden). Hieruit komt duidelijk naar voren dat ouders van deze training profiteren en dat het gedrag van hun kinderen hierdoor ten positieve verandert. Ouders geven aan zich zekerder te voelen in de opvoeding, te weten hoe ze welk gedrag aan kunnen pakken en dat het gezelliger is in huis. Bij kinderen is gezien dat ze minder opstandig, boos en druk gedrag laten zien, beter luisteren en meer sociaal gedrag vertonen.

Op dit moment is Incredible Years het enige bewezen effectieve programma in Nederland dat geschikt is voor deze doelgroep volgens het Nederland Jeugd Instituut. Ook de kosteneffectiviteit van deze training is in wetenschappelijk onderzoek aangetoond.

Meer informatie over de wetenschappelijke effectiviteit van deze oudertraining is te vinden op de website van het NJi via deze link: Incredible Years | Nederlands Jeugdinstituut (nji.nl)

En ook op de Amerikaanse website van dit programma is veel onderzoeksliteratuur te vinden: Incredible Years® Library of Research - Incredible YearsIncredible Years

Voor professionals

Incredible Years (naar het Nederlands vertaald als “Pittige Jaren”) is een training voor ouders van jonge kinderen (van 3 tot en met 8 jaar) met gedragsproblemen en/of behoefte aan ondersteuning in de opvoeding.

Deze gedragstherapeutische oudertraining wordt gegeven door professionals aan een groep van 6 tot 16 ouders. Er wordt gewerkt met bestaande videofragmenten, groepsdiscussie en rollenspelen, waardoor ouders ervaren meer controle te hebben en beter in staat zijn om oplossingen te bedenken en op adequate wijze te anticiperen op het gedrag van hun kind. Het doel van Incredible Years is dan ook het gedrag en de ontwikkeling van het kind positief te beïnvloeden door middel van veranderingen in het opvoedingsgedrag van de ouders. Ouders bespreken in de training hun eigen problemen en vinden hier zelf een oplossing voor, waarmee wordt geoefend in de bijeenkomst en vervolgens ook thuis aan de slag wordt gegaan.

Hoe ziet dit ouderprogramma eruit?

Ouders stellen hun eigen doelen op in de training en worden gestimuleerd om zelf oplossingen voor lastige situaties te bedenken. De trainer begeleidt dit proces en moedigt ouders aan om zich nieuwe vaardigheden eigen te maken. Onderwerpen die aan bod komen zijn: spelen met je kind, prijzen & belonen, grenzen stellen en omgaan met ongewenst gedrag. Het boek “Pittige Jaren” sluit hierop aan (geschreven door Carolyn Webster-Stratton; uitgeverij: Bohn Stafleu Van Loghum, Houten, ISBN: 9789031348909; onder andere verkrijgbaar bij de grotere boekhandel of via internet).