PittigeJaren
PittigeJarenHandinHand

Voor professionals

Wat is Incredible Years?

Incredible Years (naar het Nederlands vertaald als “Pittige Jaren”) is een training voor ouders van jonge kinderen (van 3 tot en met 8 jaar) met gedragsproblemen en/of behoefte aan ondersteuning in de opvoeding.

Deze gedragstherapeutische oudertraining wordt gegeven aan een groep van 6 tot 16 ouders. Er wordt gewerkt met bestaande videofragmenten, groepsdiscussie en rollenspelen, waardoor ouders ervaren meer controle te hebben en beter in staat zijn om oplossingen te bedenken en op adequate wijze te anticiperen op het gedrag van hun kind. Het doel van Incredible Years is dan ook het gedrag en de ontwikkeling van het kind positief te beïnvloeden door middel van veranderingen in het opvoedingsgedrag van de ouders. Ouders bespreken in de training hun eigen problemen en vinden hier zelf een oplossing voor, waarmee wordt geoefend in de bijeenkomst en vervolgens ook thuis aan de slag wordt gegaan.

Hoe ziet dit ouderprogramma eruit?

Ouders stellen hun eigen doelen op in de training en worden gestimuleerd om zelf oplossingen voor lastige situaties te bedenken. De trainer begeleidt dit proces en moedigt ouders aan om zich nieuwe vaardigheden eigen te maken. Onderwerpen die aan bod komen zijn: spelen met je kind, prijzen & belonen, grenzen stellen en omgaan met ongewenst gedrag. Het boek “Pittige Jaren” sluit hierop aan (geschreven door Carolyn Webster-Stratton; uitgeverij: Bohn Stafleu Van Loghum, Houten, ISBN: 9789031348909; onder andere verkrijgbaar bij de grotere boekhandel of via internet. Kosten €29,95).

Effectiviteit en onderzoek

Het positieve effect van het IY ouderprogramma is aangetoond in onderzoek uitgevoerd in diverse landen, bij verschillende doelgroepen met variatie in ernst van de problemen van het kind, in sociaaleconomische status en etnische afkomst van het gezin en zowel in het kader van behandeling, als in het kader van preventie. Momenteel is Incredible Years het enige bewezen effectieve programma in Nederland dat geschikt is voor deze doelgroep volgens het Nederland Jeugd Instituut. Ook de kosteneffectiviteit van deze training is in wetenschappelijk onderzoek aangetoond.

Opleiding: workshops, supervisie, consultatie en implementatie

U kunt zelf opgeleid worden tot trainer in deze oudertraining. De eerste stap hierin is het volgen van een driedaagse workshop waarna u bevoegd bent om de training te geven. Deze workshop wordt op verschillende momenten in het jaar aangeboden. Ook kunnen wij u ondersteuning bieden bij het implementeren (en desgewenst onderzoeken in samenwerking met de Universiteit Utrecht) van deze interventie binnen uw instelling of praktijk. Bekijk onze agenda, of neem contact met ons op voor meer informatie.

Neem contact met ons op via het contactformulier.

My Image
My Image

Webdesign: prachtpraat.nl