PittigeJaren
PittigeJarenHandinHand

Informatie voor ouders


Wat is Incredible Years?
Incredible Years (naar het Nederlands vertaald als Pittige Jaren) is een cursus voor ouders van jonge kinderen (van 3 tot en met 8 jaar) die dwars, opstandig of agressief gedrag vertonen. Hierbij kunt u denken aan niet luisteren, boze buien, ruzie maken en over alles in discussie gaan. Deze cursus wordt in groepsverband gegeven. Het programma is in de Verenigde Staten ontwikkeld en geeft u als ouder handvatten voor het omgaan met het lastige gedrag van uw kind.

In wetenschappelijk onderzoek is het positieve effect van het IY ouderprogramma aangetoond in verschillende landen. Ouders geven aan dat ze door deelname aan deze cursus beter weten hoe ze met het gedrag van hun kind om moeten gaan en dat hun kind minder agressief gedrag vertoont en beter luistert.

Hoe ziet dit ouderprogramma eruit?
IY gaat ervan uit dat ouders en kinderen invloed hebben op elkaars gedrag. Het doel van de cursus is om u als ouder het gedrag van uw kind te leren begrijpen en daar zo op te reageren dat het gedrag van uw kind verandert, zodat er minder problemen in de opvoeding zijn. U leert dan ook om zelf anders te reageren op uw kind. Dit wordt bereikt door het geven van informatie, maar vooral door in de groep probleemsituaties met uw kind te bespreken en te oefenen, zowel in de groep als thuis . Er worden bestaande videofragmenten van gezinssituaties bekeken, waarbij het gedrag van het kind en de reactie van de ouders centraal staat. Tevens wisselt u tips en ervaringen uit met andere ouders. Met al deze informatie en adviezen gaat u thuis aan de slag. U kiest zelf welke problemen u in de training en thuis aan gaat pakken.

De IY oudertraining bestaat uit 14 of 18 wekelijkse groepsbijeenkomsten van 2 uur waarin onderwerpen zoals ‘spelen met je kind’, ‘prijzen en belonen’, ‘grenzen stellen’ en ‘omgaan met ongewenst gedrag’ aan bod komen. Het boek Pittige Jaren sluit hierop aan. U kunt dit boek zelf aanschaffen (auteur: Carolyn Webster-Stratton; uitgeverij: Bohn Stafleu Van Loghum, Houten, ISBN: 9789031348909; onder andere verkrijgbaar bij de grotere boekhandel of via internet. Kosten €29,95).

Resultaten
In wetenschappelijk onderzoek is het positieve effect van deze oudertraining aangetoond in verschillende landen. Ouders geven aan dat ze door het volgen van deze training beter weten hoe ze met het gedrag van hun kind om moeten gaan, dat hun kind meer sociaal gedrag vertoont en beter luistert. Ouders geven aan dat ze beter in staat zijn om problemen met betrekking tot de opvoeding te kunnen oplossen.

Neem contact met ons op om te kijken waar deze training bij u in de buurt wordt aangeboden.

My Image
My Image

Webdesign: prachtpraat.nl